top of page

Düşündüğün Gibi Değil!


Yanlış anlaşıldığımız kaygısıyla ne çok kuruyoruz bu cümleyi “Düşündüğün gibi değil.” Oysaki karşı taraf henüz ne düşündüğünü açık etmemiştir.

Biz davranışımızın akla ilk olarak ne getirebileceğinden o kadar eminizdir ki bu anlamı, ortaya çıkmasına fırsat bırakmadan önlemek isteriz.

Oysaki çoktan kastetmişizdir birçok şeyi. Zihnimiz sandığımızdan da hızlı çalışıyor ve bizden habersiz gayet de niyet ettiğimiz anlamları işliyor davranışlarımıza.

Bu yüzdendir ki çoğu zaman “düşündüğün gibi değil” söylemi, aslında tam da karşı tarafın anladığı şeyi kastettiğimizin bir göstergesi gibi.

Düzeltmeye çalıştığımız izlenimler bizimle ilgili çok fazla şey söyler. Karşımızdaki kişinin bize kızmasının anlamsız olduğunu dikte ederiz çünkü o an aklından geçenlerin ne olduğuna dair keskin tahminlerimiz vardır ve bu tahminler tam da bizim niyetimize karşılık gelir.

Zihin okuduğumuzu zannederek aslında kendi zihnimizdekileri açık ederiz.

Saklı düşüncelerimizi yansıtırız. Yaptığımız yanlışları görmek, duymak istemeyiz ve olan biten her şeyi karşı tarafın yanlış anlamasına, yanlış yorumlamasına dayandırırız.

Temize çıkarırız kendimizi.

Yol açtığımız üzüntüden elimizi, eteğimizi çekmeye çalışırız.

Çünkü olayın tamamı yalnızca bir “yanlış anlaşılmadan” ibarettir.

Karşımızdaki kişinin zihninde neyin canlanabileceğinden nasıl bu kadar emin olabildiğimizi ise hiç sorgulamayız.

Her şeyi o kişinin ne kadar da yanlış anlamaya müsait olduğuna bağlarız. Oysa davranışımızın özellikle belli bir anlama gelebileceğinin oldukça farkındayızdır, yalnızca yüzleşmek istemeyiz ve haklı çıkmanın peşinden koşarken ayağımıza dolanmaması için bir yerlere gömeriz bu farkındalığı…

Sonrası ise, kendimizi “hiç kimsenin bizi anlayamadığı” yanılsamasına inandırarak yaşayıp gitme hali...

Oysaki asıl canımızı yakan, fazlasıyla açık ve net anlaşılmış olmamızdır. Ancak bu anlaşılanları kendimize yakıştıramayıp, inkarı seçeriz, kendimize dair bazı parçalarımızı reddederiz.

Fakat biliyoruz ki değişim, fark ettiklerimizi kabullenmekle başlar, aksi halde olduğumuz kişiyi köşe bucak saklayarak devam ederiz yola.

 

  • Grey Twitter Icon
bottom of page