Uzman Psikolojik Danışman Ece EKEN,

2014 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı bilim dalında yüksek lisans eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi kapsamında Şema Terapi eğitimi almış ve romantik ilişkilerimiz üzerindeki erken çocukluk yaşantılarımızın etkisini incelemiştir. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri süresince süpervizyon eşliğinde bireyle psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma uygulaması yapmıştır.

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda 1 yıl süreyle araştırma görevlisi olarak çalışmış, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kariyer Danışmanı olarak görev almıştır.

Şema Terapi eğitiminin yanı sıra Psikanalize Giriş, Existential Well-being Counseling ve Resume, Networking, and Interview Skills eğitimlerini tamamlamıştır. Romantik ilişkiler, erken dönem uyum bozucu şemalar, pozitif psikoloji uygulamaları ve akıllı telefon bağımlılığı üzerine ulusal ve uluslararası platformlarda yayın ve bildirileri bulunmaktadır. Gençler ve yetişkinlerin kimliklerini şekillendirmelerine, sosyal, duygusal ve kariyer gelişimlerine ve yaşadıkları problemlerin çözümüne destek olmaktadır.

Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta, İzmir Bir Aile Meselesi Psikolojik Danışma Merkezi’nde psikolojik danışman olarak hizmet vermekte ve Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında eğitimine devam etmektedir.

Yayınlar ve Bildiriler:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Eken, E. (2017). The Role Of Early Maladaptive Schemas On Romantic Relationships: A Review Study. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(3), 108-123

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Denizli, S. ve Eken, E. “Investigation of Smartphone Addiction Among University Students in Terms of Academic Achievement, Academic Procrastination, Smartphone Usage Behaviors and Some Demographic Variables” Conference: 27th International Congress on Educational Sciences: Antalya/Turkey

  • Seymenler S. ve Eken, E. “Positive Psychology in School-Based Career Counseling” 14th International Conference on Social Sciences: Frankfurt

  • Denizli, S. ve Eken, E. “A New Threat on Academic Success: Smartphone Addiction” Conference: 26th International Conference on Educational Sciences: Antalya, Turkey